Posts Tagged ‘Marka’

Seçici İşveren Markası Yaratmak

Eğer İşveren Marka Yönetiminin amacını “yüksek nitelikli çalışanları şirkete çekmek” olduğunu düşünüyorsanız, varsayımlarınızı tekrar sorgulamanız gerektiğini söyleyebilirim.

Yaklaşık dört yıldır işveren markası konusunda düşünüyor ve yazıyorum. Bu süre zarfında çok sayıda şirketin konu ile ilgili uygulamalarını inceleme ve değerlendirme fırsatım oldu. Özetlemek gerekirse;

Kurumsal şirketlerimiz İşveren Markası kavramını çok sevdiler. İşveren Markası çalışmları kapsamında yapılanlar diğer İK faaliyetlerine göre daha somut olduğu için kaynak bulmakta güçlük çekmediler. İşin iyi tarafı yaptıkları yatırımın getirisini aldılar. İsimleri “En Gözde Şirketler” gibi listelere girdi. Çeşitli ödüller aldılar. Çalışmalarda tepe yönetimin dikkatini çekebildiler, hatta desteğini aldılar.

Kısacası İK alışılmadık bir şekilde ön plana çıktı. Ayrıca güçlü işveren markası oluşturabilenn şirketlerin yetenek havuzlarının niteliği belirgin bir şekilde yükseldi. Bu şirketler pek çok pasif adayın dahi kariyer hedefi haline geldi.

“Peki buradaki yanlış ne?” diye sorabilirsiniz. Yanlış olan husus; Devamı

İşveren Markası

İşveren Makası yaklaşımı, İnsan Kaynakları disiplini için yeni ve son derece önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Hatta pek çok yönetim bilimci İşveren Markasını, İnsan Kaynaklarını içinde bulunduğu krizden çıkartacak yegane araç olarak görmektedir. İşin doğrusu “Marka” kavramının pazarlama alanına yaptığı katkı göz önüne alındığında bu görüşlerin son derece temelli olduğu söylenebilir. Şimdi isterseniz bu özel kavramın İnsan Kaynaklarına ne ifade ettiğini inceleyelim.

Günümüzde markalar şirketlerin en değerli varlıkları haline gelmiştir. Çünkü marka ürün ve hizmetlerinin, rakiplerinkilerden farklılaşmasını sağlar. Şirketler tanıtım ve reklam çalışmaları ile belirli düzeyde bir kalite ya da hizmeti marka adları ile özdeşleştirirler. Böylece insanlar o markayı satın aldıkları her yerde aynı kalitenin ya da hizmetin sunulacağına güvenirler.

İşveren Markası

“İşveren markası” da benzer şekilde, bir şirketin işveren olarak farklılaşmasını sağlayan bir kavramdır. İşveren marka yönetiminde, şirketin “işveren” olarak konumlandırılmasında temel pazarlama tekniklerinden yararlanılır. Burada müşteri, Devamı